Polska Akademia Nauk

Zespół Demografii Historycznej KND PAN

Info

Od 1967 r. przy Zespole Demografii Historycznej (wcześniej Sekcji Demografii Historycznej) wydawany jest periodyk - Przeszłość Demograficzna Polski.

Więcej na temat czasopisma:

http://wnus.edu.pl/pl/pdp

 

Zobacz też: http://www.knd.pan.pl/

 

Bibliografia demograficzno-historyczna