Polska Akademia Nauk

Zespół Demografii Historycznej KND PAN

Skład Zespołu

Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN

na kadencję 2015-2018

1.Prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski)

2. Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku) – przewodniczący Zespołu

3. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

4. Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)

5. Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

6. Dr hab. Marek Górny prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

7. Dr hab. Maria Nietyksza prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

8. Dr hab. Dariusz Chojecki (Uniwersytet Szczeciński) – red. naczelny ,,Przeszłości Demograficznej Polski’’

9. Dr hab. Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

10. Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Halle)

11. Dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

12. Dr hab. Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

13. Dr Krzysztof Boroda (Uniwersytet w Białymstoku)

14. Dr Krystyna Górna (Uniwersytet Wrocławski)

15. Dr Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

16. Dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku

17. Dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski)

18. Dr Łukasz Lubicz-Łapiński (Oddziałowe Biuro Edukacji w Białymstoku)

19. Dr Marek Jerzy Minakowski (Kraków)

20. Dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

21. Dr Bartosz Ogórek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

22. Dr Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku)

23. Dr Piotr Rachwał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – sekretarz Zespołu

24. Dr Konrad Rzemieniecki (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu)

25. Dr Arkadiusz Rzepkowski (Uniwersytet Łódzki)

26. Dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

27. Dr Lidia Zyblikiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

28. Mgr Jan Berger

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 21:11